تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

فایل کتاب سنگ شناسی عمومی

45,000 تومان 40,500 تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب سنگ شناسی عمومی

در زمینه سنگ شناسی و به ویژه سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی کتاب های متعددی توسط محققین دانشگاهی تهیه شده است که در آن به طور جامع به توصیف و تشریح انواع سنگ ها، ویژگی های بافتی و ساختی آن ها، منشاء و هم چنین شرایط تشکیل سنگ ها پرداخته شده است. با این حال کتابی شامل بر مجموعه کامل انواع سنگ ها دارای جنبه آموزشی و قابل ارائه به روش الکترونیکی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر مجموعه ای از توصیفات سنگ شناسی آذرین، رسوبی و دگرگونی می باشد و برگرفته از کتاب های تالیفی، ترجمه ای و منابع اینترنتی موجود است که به لحاظ استفاده کیفی، به صورت کتاب ارائه شده است. کتاب پیشرو شامل سه بخش می باشد. بخش اول با عنوان سنگ های آذرین و مشتمل بر پنج فصل تهیه شده است که در فصول مختلف آن به شکل و نحوه استقرار طبیعی سنگ های آذرین، بافت و ساخت آن ها، طبقه بندی، تشریح انواع سنگ های آذرین و منشاء ماگما پرداخته شده است. بخش دوم با عنوان سنگ های رسوبی و مشتمل بر پنج فصل می باشد و بر مواردی چون ویژگی های سنگ های رسوبی، ترکیب کانی شناسی و طبقه بندی سنگ های رسوبی، سنگ های رسوبی آواری، سنگ های بیوشیمیایی و سنگ های شیمیایی، کربن دار و آذرآواری می باشد. بخش سوم با عنوان سیگ های دگرگونی شامل سه فصل و حاوی مطالبی چون تعریف دگرگونی، درجه دگرگونی و تشریح انواع سنگ های دگرگونی است.
 


کلمات کلیدی: سنگ شناسی سنگ شناسی عمومی
19137

سایر محصولات پنجره علم